II. Felföldi Polgárok és Vitézek Bálja
2013.01.19

2013. január 19-én szombaton a Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom Vármegyék Székkapitánysága a komáromi Tiszti Pavilon dísztermében megtartotta a II. Felföldi Polgárok és Vitézek Bálját.

A bál fővédnökei voltak: Szörényi Levente Kossuth-díjas zeneszerző, Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző, a Ghymes együttes alapítója és vitéz Hunyadi László, a Történelmi Vitézi Rend főkapitánya. Védnökök voltak vitéz Pintér Kornél, az Észak-Dunántúli Törzsszék törzskapitánya, vitéz Dinga László György, Komárom-Esztergom Vármegyék székkapitánya és Knirs Imre, az Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás elnöke. A bál házigazdája vitéz Smidt Róbert volt.

A vendégek megérkezése és fogadása után a bál 19:00 órakor vette kezdetét a vitézek ünnepélyes bevonulásával, élükön a székkapitányság zászlajával.

A bevonulás után vitéz Smidt Róbert, a bál házigazdája, majd vitéz Dinga László György székkapitány köszöntötte a bál valamennyi vendégét és rendtársait. Vitéz Nagy János László vitézi alhadnagy jelentése után vitéz Dinga székkapitány megadta az engedélyt a bál megtartására és egyúttal felszólította a jelenlévőket, a bál megnyitása előtt mondják el közösen a Magyar Hiszekegyet és énekeljék el a Magyar Himnuszt.

Vitéz Smidt Róbert kifejezte örömét, hogy ilyen szép számban jöttek össze nem csak Révkomáromból, hanem az anyaországból is, főleg Tatáról. Kiemelte, hogy a mai bál jelentős esemény mindannyiuk számára, amelyhez mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánt.

A megnyitó táncot követő kultúrműsorban először György Ádám, a Selye János Gimnázium negyedik osztályos tanulója modta el Wass Albert: Magyar cirkusz című versét, utánna Skopp Ildikó a Trianon Himnuszát énekelte el. Végezetül Szarka Gyula bordalokkal szórakoztatta a vendégeket.

A báli vacsora előtt pohárköszöntők hangzottak el. Elsőnek Szarka Gyula szólalt fel, aki a felvidéki hagyományápoló Ghymes együttes nevében elmondta: „Nekünk, a magyar nemzet tagjainak nemzetünkben kell gondolkodnunk és azokat az értékeket, amelyeket őseinktől kaptunk, ápolnunk kell, hiszen történelmünk csodálatosan nagy értéket és hagyományt örökített ránk. Erre kell gondolnunk és mindennapjainban azok szellemében kell élnünk, hogy mi, magyarok megmaradjunk itt a Kárpát-medencében.“

A következő pohárköszöntőt vitéz Dinga székkapitány mondta el, amely nem rólunk szólt. Nagyapáink, apáink emlékére a következőket mondta: „Pontosan hetven évvel ezelőtt a 2. magyar hadsereg a  Don mentén kétszáz kilométeren keresztül látott el folyamvédelmet. 1943. január 12-én óriási támadás érte őket. Apáink, nagyapáink ott küzdöttek. Ők nem lehetnek itt. Gondolatban most velünk vannak. Övék a győzelem, övék a dicsőség, övék a tisztelet. Most apáinkra, nagyapáinkra ürítsük poharainkat.“

A báli vacsoráról a Penta Étterem gondoskodott, a talpalávalót a csallóközi Royal zenekar szolgáltatta a bálozó vendégek nagy megelégedésére.

A nyitótáncot vitéz Dinga László György és neje kezde meg, majd fokozatosan bekapcsolódott a bál valamennyi résztvevője.

A kiváló hangulat végett a bálozók észre sem vették, hogy ütött az éjfél – a tombola kisorsolásának az ideje. A sorsolásra kerülő díjak a Történelmi Vitézi Rend tagjainak felajánlásaiból jöttek létre.

Az éjféli vacsora után a fergeteges táncmulatság hajnalig folytatódott.

Szöveg és fényképek: Dr. v. Práznovszky Miklós, Érsekújvár

Vissza