56 éve hunyt el Horthy Miklós kormányzó – emlékező szentmise Budapesten
2013.02.16

Horthy Miklós halálának 56. évfordulóján emlékeztek tisztelői 2013. február 16-án Budapesten a Belvárosi Főplébánia templomban a Horthy Miklós Társaság szervezésében, a Történelmi Vitézi Rend, a Magyar Tengerész Egyesület, a Magyar Cserkész Szövetség és számos lovagrend és társaság részvételével.

A bevonulása után Dr. Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke először megszentelte és megáldotta az újonnan érkezett székely zászlót, majd ünnepi szentmisét mutatott be. Szentbeszédében a kormányzó személyét és életének legfőbb mozzanatait méltatta. Kihangsúlyozta: „Európa csak akkor lesz képes kijutni a jelenlegi, liberalizmus által okozott mélypontjából, ha jövőjét öntudatos, a keresztény értékrendend szerint működő nemzetállamokra alapozza, amelyeket kölcsönös megértés és egymás iránti tisztelet fog vezérelni. Ez vitéz nagybányai Horthy Miklós legfőbb hagyatéka.“

A római katolikus szentmise után Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke foglalta össze a kormányzó személyének és a mai megemlékezés jelentőségét a mai nemzedék számára.

A 90. zsoltár eléneklése után Jákob János dandártábornok, református tábori püspök foglalta össze a kormányzó korának legjelentősebb történelmi és politikai mérföldköveit. Szólt az első világháborúban betöltött szerepéről, a Tanácsköztársaságról, a trianoni tragédiáról, majd az ország kormányzása alatt történő újjáépítéséről, végezetül a második világháború viharos időszakáról és a portugáliai száműzetéséről. „A trianoni békediktátum után az egész ország egy karizmatikus személyre várt, amely ebben a nemzet számára nehéz időben az ország élére állna és kivezetné a mélypontból. Ezt a vezetőt vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagy személyében találta meg, aki mögé felsorakozott nem csak számos kiemelkedő közszemély, hanem az egész nemzet“ – mondotta a szónok. "Minden helyzetben és minden időben megőrizte türelmét, megfontoltságát és tárgyilagosságát. Soha nem volt bosszúvágyó, noha többen és sokszor ellene dolgoztak, még a legközelebbi munkatársai közül is néhányan. Érdemei után méltóan megérdemli a nemzet megmentője jelzést.“

A Belvárosi Főplébánia-templomban megtartott megemlékezés a Magyar és a Székely Himnusz közös eléneklésével ért véget.

dr. v. Práznovszky Miklós