Megemlékezés Mányban a község és a budai kitörés hősi halottairól
2014.02.08.

A Fejér megyei Mány községben tartotta hagyományos központi megemlékezését a Történelmi Vitézi Rend 2014.02.08-án vitéz Sz. Kovács Ferenc székkapitány, magyarországi széktartó szervezésében. A művelődési házban gyülekeztek a megemlékezők, majd zászlókkal, menetoszlopba rendeződve vonultak be a ref. templomba, ahol vitéz Szabó Ferenc lelkész hirdetett igét, majd dr. Négyesi Lajos alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Karának tanára mondott megemlékező beszédet.

Az ünnepség a hősök kertjében folytatódott, ahol Fejér megye székkapitánya, vitéz László Tibor emlékezett meg a Don menti harcokról. Ezt követően a Hősi Emlékművön helyezték el a megemlékezés koszorúit, ahol a szolnoki hagyományőrző honvédek és a vitézek együtt álltak díszőrséget. A vitézi díszegységet vitéz Béres Ferenc budai törzskapitány vezette. Jelen volt a Rend főkapitánya, főszéktartója, országos törzskapitánya, központi és területi törzs- és székkapitányok, hadnagyok és a Rend számos tagja.

A zászlók elvonulása után gépkocsikkal utaztak a község határában lévő Kitörés Emlékkövéhez, amelyen elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Az egyházi áldások után a résztvevők elénekelték a Szózatot.

Mindezek után után a művelődési házban bajtársi ebédre látták vendégül az nagyszámú résztvevőt vitéz Szanyó Árpád törzskapitány, vitéz Szabó Zoltán és vitéz Ugron Zoltán polgármester.

fotó: v. Laborcz Péter, Koczkás Erzsébet

Vissza