VITÉZI JOGSEGÉLY

A Történelmi Vitézi Rend díjmentes jogi tanácsadást biztosít a tagjainak.
Jogi kérdésével, problémájával e-levélben vagy postai levélben fordulhat jogászainkhoz.

E-postafiók: vitezijogsegely@vitezirend.hu
Postai levél: Vitézi Jogsegély, 1054 Budapest, Szemere utca 8.

 

A vitézi jogsegély igénybevételének feltételei:

a) A díjmentes szolgáltatást a Történelmi Vitézi Rend "aktív" minősítésű tagjai vehetik igénybe. A minősítést a területi elöljáró véleménye alapján a főszéktartó törzskapitány adja.

b) A szolgáltatás igénybevételéhez nevet és lakcímet kell megadnia.

c) A kérdést röviden és tömören, maximum 1500 karakter terjedelemben kell megfogalmazni.

d) A jogászok csak a feltett kérdésre tudnak válaszolni a vonatkozó és területükhöz tartozó magyar jogszabályok alapján, illetve az egyes szabályozók tartalmáról adhatnak felvilágosítást, tanácsot.

e) A válasz a feltett kérdésre és csak arra vonatkozó jogi információkat tartalmazza.

f) A tanácsadás ezen formája a lehetőségekhez képest alaposságra törekszik, azonban jellege miatt csak általános, ezért nem alkalmas teljes körű, részletes válaszra, így nem javasolt, hogy a kapott információk ismeretében további jogi lépéseket foganatosítson. Ha a tájékoztatás szerint erre van lehetősége, akkor javasoljuk ügyvédi vagy egyéb jogi szolgáltatás igénybevételét.

g) Az igénybe vevő által közölt adatok és információk az ügyvédi titoktartás szerinti bizalmas kezelésben részesülnek.

h) Az igénybe vevő köteles a következő nyilatkozatot csatolni a jogsegély kérelméhez (az alábbi szöveg e-levélbe történő bemásolásával, illetve postai levél esetén a levélpapírra nyomtatással):

Igénybe vevőként a Vitézi Jogsegély igénybe vételével kijelentem, hogy a jogsegély kérelmemben leírtak - legjobb tudomásom szerint - megfelelnek a valóságnak. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy kérelemben szereplő személyes adataimat a Vitézek Történelmi Rendje Egyesület kezelje. Az Egyesület az adataimat 3. személyek részére nem adhatja át, és azokat a kezelés megszűnését követően köteles megsemmisíteni. Kijelentem, hogy nem tartok igényt sem az esetleg másolatban megküldött dokumentáció visszaküldésére, sem annak megőrzésére.

i) A kérdés elektronikus vagy postai úton történő elküldésével az igénybe vevő megértette és elfogadta a vitézi jogsegély fent írt igénybevételi feltételeit.

 

Vissza