Felszámolták, 70 év után mégis feltámadt az Ereklyés Országzászló Emlékmű Székesfehérvárott
2018.06.13.

A királyok városa 1936-ban avatott országzászlót. Rimanóczy Gyula építész művének talapzata egy dombon álló kőoltár volt, melyen az ország pallosa és egy kőből faragott párnán a Szent Korona helyezkedett el. 1946-ban a feliratokat és a faragványokat eltávolították, 1990 után pedig a megmaradt talapzatot is elbontották.

A helyreállítás érdekében a Fejér Szövetség kezdeményezett széles körű társadalmi összefogást, amelynek eredményeként a város önkormányzata, számos civil szervezet és magánszemély együttes hozzájárulásával készült el Máthé Krisztián kőfaragó-szobrász, Láposi Gabriella illetve Bíró Csaba bronzművesek műve. A talapzatba beépítették a történelmi Magyarország 64 vármegyéjének földjét. Az emlékművet körbeveszi a hatvannégy történelmi vármegye címerpajzsa.

A helyreállításból a Történelmi Vitézi Rend tagjai is kivették részüket. Adományaikkal jelképesen „fogadtak örökbe” nyolc történelmi vármegyét (zárójelben az adományozó): Abaúj-Torna (Béres Eszter), Arad (dr. vitéz Papp Attila), Bihar (É-Erdély Törzsszék), Hajdú (É-Dunántúl Törzsszék), Hunyad (Buda Törzsszék), Nagy-Küküllő (Székely Törzsszékek), Szabolcs (vitéz Hajdú Szabolcs) és Torontál (vitéz Szentiványi Mária, Mihályiné).

Vitéz Harsányi Jenő vitézi hadnagy Eger városa és egyházközössége nevében pedig átadta a budapesti Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű földereklyéjét és tanúsítványait Székesfehérvár városának megőrzésre arra az időre, míg helyre nem állítják Magyarország fővárosának Szabadság terén a nemzeti összetartozás elleni vétekként Trianonban meghozott országromboló diktátum emlékművét

Az avatásra gyönyörűen felújított és kiépített Országzászló téren 2018. június 4-én, nagyszabású ünnepség keretében avatták fel újra a 70 éves „száműzetésből” visszatért emlékművet.

Cser-Palkovics András polgármester elismerő szavakkal mondta: "Köszönöm mindenkinek, aki kezdeményezte, aki elindította, felkarolta és vállalta ezt a nehéz feladatot és felelősséget, amelynek nyomán itt lehetünk és nyugodtan megállapíthatjuk; ez a tér egyszerre hagyományainkat és értékeinket tisztelő, az Országzászló elhelyezésére alkalmas környezetet biztosító, egyúttal azonban modern, az embereket befogadó, az emberek számára találkozási pontot biztosító terünk lett."

A Történelmi Vitézi Rend díszegysége és tagjai vitéz Hunyadi László főkapitány és vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány vezetésével, a történelmi zászlókkal vett részt a kiemelkedő eseményen.

A Fehérvár TV filmösszefoglalója itt tekinthető meg (kattints)

A lobogó behozatala a a felvonáshoz

Díszőrség az emlékműnél

Hetven év után újra leng magyar lobogó

Vitéz Harsányi Jenő adománya egyben fontos üzenet Budapest számára

 

Fotó: Koppán Viktor Dávid / Fejér Megyei Hírlap

Vissza