Megmenekült a felszámolástól v. Soltész József csendőr ezredes sírja Sopronban
2018.07.05.

A Történelmi Vitézi Rend Komárom-Esztergom megyei vitézi hadnagya, Szantner Gábor szerzett tudomást a felszámolással fenyegetett vitézi sírról. Vitéz Soltész József 1959-ben lelt végső nyughelyre a soproni Új Szent Mihály temetőben. Vitéz Fehér Imre, a Rend Győr-Moson-Sopron megyei székkapitánya vette fel a kapcsolatot a temetőt üzemeltető Katolikus Konventtel, ám nem sikerült elérnie, hogy a kiemelkedő hősiességéért számos magas kitüntetésben részesített katona sírját méltányosságból védelemben részesítsék. Egyéb lehetőség híján a Rend fizette ki a sírhely további 25 évi megváltási költségét, százhatvanezer forintot. Terv szerint, halálának 50-ik évfordulójára (2019) a vitézek letisztítják a sírt, felvésetik a név elé a „vitéz" jelzőt és ünnepélyesen újraszenteltetik azt.

Vitéz Soltész József síremléke a soproni Új Szent Mihály temetőben

Vitéz Soltész József 1895. szeptember 6-án született Besztercebányán. 1913-ban végzi el a nagyváradi Magyar Királyi Honvéd Hadapródiskolát. A besztercebányai 16. honvéd gyalogezred kötelékében kezdi meg frontszolgálatát zászlós rendfokozatban. 1914. aug-tól hadnagy, 1915. szept-től főhadnagy. A lengyelországi Kozia Wolánál mellkaslövéssel sebesül. Helytállásáért számos hadi kitüntetésben részesül. 1921-ben kezdi csendőri szolgálatát. 1936-tól a Székesfehérvári II. csendőrkerület tatai gyalogtanalosztály parancsnoka, cső. őrnagy rendfokozatban. 1939-től cső. alezredes és a Szombathelyi III. csendőrkerület soproni osztályának parancsnokhelyettese. 1941-től a Székesfehérvári II. csendőrkerület komáromi osztályának parancsnoka. 1942. szept-től cső. ezredes. 1943-tól a Kolozsvári IX. csendőrkerület törzs. kerületi parancsnokhelyettese.

A II. világháború után a kommunista rezsim üldözöttjeként él Sopronban. Csak alkalmi munkákat kap, ezért igen nyomorúságos körülmények között tengődik feleségével, a soproni születésű Patthy Erzsébettel. Gyermekeik nem születtek. Az 1956-os felkelés leverését követően az ÁVH zaklatása, fenyegetése hatására 1959. február 11-én önkezével vet véget életének. Kitüntetései: Ezüst Signum Laudis, Bronz Signum Laudis, III. osztályú Katonai Érdemkereszt hadidíszítménnyel és kardokkal, Károly Csapatkereszt, Sebesültek Érme két sávval, Magyar Háborús Emlékérem frontharcosoknak, II. osztályú Tiszti Szolgálati Jel, Magyar Koronás Bronz Érem, Nemzetvédelmi Kereszt, MÉK lovagkeresztje, Felvidéki Emlékérem, Erdélyi Emlékérem, Osztrák Háborús Emlékérem frontharcosoknak, Bolgár Háborús Emlékérem frontharcosoknak.

Vitéz Soltész József csendőr őrnagy 1936. körül

(forrás: Szelei József csendőr, Perjési György csendőr főhadnagy, Honvédségi Közlöny)

 

Vissza