A keleti végekre is elérkezett a Magyar Szent Korona mása
2020.10.29.

Csíksomlyón a Fodor Ház udvarán, 2020. október 2-án áldásban részesült legtiszteltebb kincsünk, Őfelsége a Magyar Szent Korona mása. Székelyudvarhelyt és Kaplonyt követően a magyar lét keletibb határán is otthonra talált a nemzet ékszerének másolata.

Alkotója és ajándékozója vitéz Kerecsen László koronaőr a Történelmi Vitézi Rend törzskapitánya. Talapzatát Miklós István v.hadnagy készítette. A felállítási helyet a Fodor Ház udvarán vitéz Gergely István „Tiszti” rendtársunk ajánlotta fel. Vitéz Kerecsen László személyesen nem vehetett részt a felszentelési ünnepségen, beszédét levélben közölte, melyet vitéz Lázár Elemér helyettes főkapitány olvasott fel. Meghívottak voltak: Percze László Magyarország csíkszeredai konzulja, Csapai Árpád Szilárd római katolikus egyetemi és kórházlelkész, Solymosi Alpár csíkszeredai unitárius lelkész, akik az áldást mondták, továbbá a Fodor Ház egyik tulajdonosa, Fodor Pál úr Sepsiszentgyörgyről. Mindannyian ünnepi beszédekkel tették kiemelkedővé az eseményt. Jelen voltak a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület hagyományőrző huszárjai, vitéz Máthé Lóránt Pál és n. Bartha Imre törzskapitányok, a Történelmi Vitézi Rend tagjai Csíkból, Udvarhelyszékből, Kézdiszékről, Bardoc-Miklósvárszékről, az 1956-os politikai üldözöttek képviselői, valamint Dajka Mihály tárogatós, aki az alkalomnak megfelelő hazafias és katonadalokkal fokozta a hangulatot. Himnuszaink eléneklése után vitéz Bartalis János v.hadnagy és felesége Edit kürtöskaláccsal és egy nagy üst bográccsal vendégelték meg a résztvevőket.

Elismerés és köszönet illeti a műalkotás felállításának véghezvivőit, elsősorban vitéz Lázár Elemér h. főkapitányt és vitéz Gergely Istvánt, aki a Fodor Ház fenntartója, valamint vitéz Incze Zoltán Csaba v.hadnagyot, vitéz Kovács Károly urat, vitéz Baczoni János urat. Betartva a hatósági rendeleteket és vigyázva egymás egészségére, Isten vigyázó szemeivel és végtelen szeretetével örök megtartó emléket sikerült létrehozni a Székelyföldön, mely a mennyei táplálékkal együtt hosszú időre biztonságot és hitet nyújt megkínzott nemzetünknek.

vitéz Orbán Imre Csíkszék székkapitánya

Vissza