Vitézavatás Székelyudvarhelyen
2022.06.01.

v. Csergő István vitézi hadnagy írása
kép: Koczkás Erzsébet

2022. május 14-én a vitézek legnagyobb, legfennköltebb ünnepére, a vitézavatásra gyűltek össze erdélyi és anyaországi törzsszékek tisztségviselői Székelyudvarhelyen. A gyülekező 10 órakor volt a Szent Miklós-hegyi római katolikus plébániat emplom előtt. Az eligazítást követően a székkapitányok az avatandókkal együtt elfoglalták helyeiket a templomban. 11 órai kezdettel bevonultak a vitézi székek zászlói, a Rend központi zászlója, az országvédő pajzs, az avatópallos és a központi tisztségviselők. A vitézi elöljárókat az egyházi méltóságok követték, majd Őfelsége a magyar Szent Korona másolata a koronaőrök kíséretében.

A szentmisét dr. v. Darvas Kozma József címzetes esperes, v. Elekes Szabolcs és Baricz Lajos plébánosok koncelebrálták. Kozma atya szentbeszédében röviden ismertette a Vitézi Rend száz éves történetét, kiemelve a Rend három fő célját, amelyet vitéz nagybányai Horthy Miklós ekképpen fogalmazott meg: „Jutalmazni a vitézséggel párosult honfierényt, megtartani nagy idők legjobbjait és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását”. Ezt követően méltatta a 2021. évben nyugállományba vonult v. Lázár Elemér tiszteletbeli helyettes főkapitány huszonegy éves munkásságát, amelyet a Rendért végzett.

A szentmise után kezdődött az avatás az elmaradhatatlan pajzskongatással, amelyet v. Béres Ferenc Magyarország országos törzskapitánya végzett. Az eskü letétele után v. Lázár Elemér tiszteletbeli helyettes főkapitány érintette meg az új tagok vállát a pallossal.

A 2022-es esztendőben az erdélyi törzsszékek két fő posztumusz vitézzel és huszonkét fővel gyarapodott, amelyből öt fő vitézi várományosként, egy fő saját jogon, tizenhat fő pedig a nemzetvédelmi tagozatba vétetett föl.

V. Máthé Lóránt Pál Erdély országos törzskapitánya felolvasta vitéz Hunyadi László főkapitány levelét, amelyben köszöntötte az újonnan avatottakat. Az országos törzskapitány ünnepi beszédében reményének adott hangot, hogy az újonnan avatottak az esküjükhöz híven méltóan viseljék a koronás címert a szívük felett és a nemzetünk megmaradásának érdekében mindig egyenes gerinccel álljanak ki az Isten, a Haza és a Család védelmében.

Az ünnepség a nemzeti ima és a Székely Himnusz eléneklésével zárult. A vitézavatás után az újonnan avatottak és családtagjaik, a rendi tisztségviselők és a meghívottak bajtársi ebéden vettek részt.

 

Vissza